Reglement (Voorwaarden)

Algemeen
 • Het huishoudelijk reglement van het Stedelijk Zwembad is steeds van toepassing.
 • Enkel personen die inkomgeld betaald hebben, zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
 • U heeft alleen zwemkledij nodig om aan de lessen deel te nemen. Materiaal (bv plankjes, halters, …) wordt door ons ter beschikking gesteld. Baby’s dragen een zwempamper of een speciaal zwempakje.
 • Opening kassa?
  • Maandag 16u15
  • Dinsdag 17u45
  • Donderdag 16u15 (zwemles) & 17u15 (babyzwemmen + aquafitness + zwemles)
Specifiek voor de zwemlessen voor kinderen
Nieuwe inschrijvingen
 • Om de kwaliteit van onze zwemlessen te garanderen zijn de plaatsen beperkt. Nieuwe starters komen om die reden eerst terecht op onze wachtlijst.
 • Aan het einde van een lessenreeks kunnen we bepalen in welke niveaugroepen er plaatsen vrijkomen. Vrijgekomen plaatsen worden opgevuld met kinderen van de wachtlijst.
 • Als je kind kan starten, verneem je iets van onze zwemschool in de week voorafgaand aan de start van de lessenreeks.
 • Als je kind kan starten, vragen we om het lesgeld voor de lessenreeks of voor de proefles vooraf over te schrijven op onze rekening.
Herinschrijven
 • Kinderen die reeds zwemles volgen bij onze zwemschool hebben steeds voorrang voor de volgende lessenreeks. Let wel, de inschrijving is pas voltooid bij betaling van het lesgeld. Dit is steeds mogelijk tijdens de laatste 4 zwemlessen van een lessenreeks.
 • Het lesgeld dient uiterlijk de laatste les van de lessenreeks betaald te worden.
 • Wanneer het lesgeld niet tijdig betaald wordt, gaan we er van uit dat je kind niet langer zal deelnemen aan de zwemlessen.
Werking
 • Bij de start van elke lessenreeks ontvang je een inkomkaart. De kleur van de inkomkaart duidt aan in welke niveaugroep je kind zwemt en welke kleedzaal je kan gebruiken (rood, geel, groen of blauw).
 • Het is mogelijk om je kind te helpen bij het omkleden (15 minuten voor aanvang van de lessen). De te gebruiken kleedzalen worden aangeduid.
 • Zorg ervoor dat je kind voor aanvang van de les naar het toilet gaat. We vragen om kleine kinderen te begeleiden (de toiletten in de kleedkamers van het zwembad niet met schoenen betreden). Indien kinderen tijdens de zwemles toch nog naar het toilet moeten, dienen zij begeleid te worden door een volwassene. De lesgevers kunnen onmogelijk de zwemles hiervoor onderbreken.
 • De lesgevers halen de kinderen bij aanvang van de les op in de aangeduide kleedzalen. Ze brengen de kinderen na afloop van de zwemles ook terug naar deze kleedzaal.
 • Als ouder kan je de zwemles volgen vanuit de cafetaria. Het is niet mogelijk om tijdens de zwemles in de zwemhal te blijven. Kinderen worden hierdoor vaak afgeleid.
 • Je kan tijdens de zwemles van je kind vrij zwemmen. Hiervoor koop je een beurtenkaart (tarief: € 45 voor 12 beurten). Deze kaart is niet persoonlijk.
Proefles

Wij voorzien voor kinderen, die nog geen zwemervaring hebben, een proefles aan het begin van een lessenreeks. De prijs bedraagt € 8. Na afloop van de proefles kan je beslissen of je je kind wenst in te schrijven voor de volledige lessenreeks. Je kan deze inschrijving ook bevestigen via mail tot uiterlijk de dag erna.

Ziekte / annulatie
 • Gemiste lessen worden niet terugbetaald.
 • In geval van overmacht (vb: sluiting zwembad) worden de gemiste lessen niet terugbetaald, maar eventueel overgedragen naar een volgende lessenreeks.
 • Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte (= meer dan een halve lessenreeks) bezorg je ons een doktersattest (vb: opname ziekenhuis, breuk, …). De gemiste zwemlessen worden in dit geval overgedragen naar een volgende lessenreeks.
 • Gemiste lessen door Covid-19 besmetting of eventuele verplichte quarantaine worden noch terugbetaald noch overgedragen naar een volgende lessenreeks.