Reglement (Voorwaarden)

Algemeen
 • Door in te schrijven gaat u automatisch akkoord met het reglement van Zwemschool Splets.
 • Het huishoudelijk reglement van het Stedelijk Zwembad is eveneens van toepassing.
 • Badmuts is verplicht (uitzondering : baby’s en rode visjes). Badmuts kan ter plaatse aangekocht worden bij de zwemschool.
 • Enkel personen die inkomgeld betaald hebben, zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
 • U heeft alleen zwemkledij nodig om aan de lessen deel te nemen. Materiaal (bv plankjes, halters, …) wordt door ons ter beschikking gesteld. Baby’s dragen een zwempamper of een speciaal zwempakje.
 • Opening kassa : 10 minuten voor aanvang van de les.
Specifiek voor de zwemlessen voor kinderen
Nieuwe inschrijvingen
 • Om de kwaliteit van onze zwemlessen te garanderen zijn de plaatsen beperkt. Nieuwe starters komen om die reden eerst terecht op onze wachtlijst.
 • Aan het einde van een lessenreeks kunnen we bepalen in welke niveaugroepen er plaatsen vrijkomen. Vrijgekomen plaatsen worden opgevuld met kinderen van de wachtlijst.
 • Als je kind kan starten, verneem je iets van onze zwemschool in de week voorafgaand aan de start van de lessenreeks.
 • Als je kind kan starten, vragen we om het lesgeld voor de lessenreeks of voor de proefles vooraf over te schrijven op onze rekening.
Herinschrijven
 • Kinderen die reeds zwemles volgen bij onze zwemschool hebben steeds voorrang voor de volgende lessenreeks. Let wel, de inschrijving is pas voltooid bij betaling van het lesgeld. Dit is steeds mogelijk tijdens de laatste 3 lessen van een lessenreeks.
 • Alle info hierover vindt u in de nieuwsbrief, die wordt meegegeven met uw kind.
 • Mocht u de nieuwsbrief gemist hebben dan kan u via de kalender op onze website eveneens opvolgen op welke data kan ingeschreven worden voor de volgende lessenreeks.
 • Indien we het lesgeld de laatste les van de lessenreeks niet ontvangen hebben, gaan we er van uit dat uw kind niet langer zal deelnemen aan een volgende lessenreeks.
Werking
 • Kinderen worden door de ouders begeleid tot op de 1ste verdieping en komen tijdig aan (vanaf 10 minuten voor aanvang van de les).
 • Op de inkomkaart, die u bij de betaling ontvangen heeft, vindt u de data van de lessenreeks. Laten afstempelen aan de kassa is niet meer nodig.
 • Op de pictogrammen (bij aankomst op 1ste verdieping) kan u nakijken in welke groep uw kind zwemt en opvolgen of uw kind van kleur verandert.
 • De kinderen dienen voor aanvang van de les het toilet te bezoeken (de lesgever kan de les hiervoor niet onderbreken). Ouders van de rode visjes, hou hier a.u.b. zeker rekening mee !
 • Op de pictogrammen kan u bij aankomst op de 1ste verdieping nakijken in welke kleur uw kind zwemt. Tevens kan u opvolgen of uw kind van kleur verandert. Check dit zeker bij de start van een nieuwe lessenreeks (Na een hele lessenreeks schuiven de meeste kinderen door naar een hoger niveaugroepje, soms is dat naar een andere kleur : rood naar geel, geel naar groen, groen naar blauw).

  Ouders hebben toegang tot de kleedkamers en kunnen hun kind helpen met omkleden voor en na de zwemles. De kinderen worden door de lesgevers opgehaald in de aangeduide kleedkamer en na de zwemles teruggebracht.

  Aangezien sommige kleedkamers te klein zijn voor alle kinderen kan u uw kind helpen met omkleden buiten de kleedkamer, bv in een individueel kleedhokje. Zorg er voor dat uw kind op tijd aanwezig is in de juiste kleedkamer (BADMUTS !).

 • Onze lesgevers vragen uitdrukkelijk dat de kinderen de aanwezigheid van de ouders in de Playoff’s Sportsbar niet merken, zodat ze niet afgeleid worden tijdens de zwemles. Foto’s nemen of de zwemmertjes filmen van daar is niet toegelaten.
Proefles

Wij voorzien voor kinderen, die nog geen zwemervaring hebben, een proefles aan het begin van een lessenreeks. De prijs bedraagt 8 euro. Na afloop van de proefles kan je beslissen of je je kind wenst in te schrijven voor de volledige lessenreeks. Je kan deze inschrijving ook bevestigen via mail tot uiterlijk de dag erna.

Ziekte / annulatie
 • Gemiste lessen worden niet terugbetaald.
 • In geval van overmacht (vb: sluiting zwembad) worden de gemiste lessen niet terugbetaald, maar indien mogelijk overgedragen naar een volgende lessenreeks.
 • Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte (= minstens een halve lessenreeks) bezorg je ons een doktersattest (vb: opname ziekenhuis, breuk, …). De gemiste zwemlessen worden in dit geval overgedragen naar een volgende lessenreeks.
 • Gemiste lessen door Covid-19 besmetting of eventuele verplichte quarantaine worden noch terugbetaald noch overgedragen naar een volgende lessenreeks.
 • Bij annulatie zonder medische redenen worden er geen lessen terugbetaald, noch overgedragen naar een volgende lessenreeks.